Την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 12:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Περτσινίδου Θεοδώρας με θέμα: “Φορολογική αντιμετώπιση των κατοίκων της αλλοδαπής” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μελά Δημήτριο, Δρογαλά Γεώργιο και Μπεκιάρη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτ. Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Περτσινίδου Θεοδώρας