Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Επιστημονική Γνώση και Διοικητική Πρακτική» στις 26 Μαΐου 2016. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο των παρουσιάσων.

Αποτελέσματα εκδήλωσης στις 26 Μαΐου 2016