Τη Δευτέρα 28.11.2016 και ώρα 17.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αθανασιάδη Γεωργίου με θέμα: “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΤΗ  ΣΕ ΔΕΚΟ. ” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.  Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αθανασιάδη Γεωργίου