Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταουσάνη Αθανασίου με θέμα: «Καθήκοντα και υποχρεώσεις των βιβλιοθηκονόμων στις Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή Ευάγγελο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Ταουσάνη Αθανασίου