Την Τετάρτη 1 Μαρτίου και ώρα 16.45 θα γίνει παρουσίαση τη διπλωματικής εργασίας της Λουάρη Σαμπιόλα  με θέμα: “Απόψεις για τον εσωτερικό έλεγχο σε αλυσίδες λιανοπώλησης”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Τσουρέλα Μαρία.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Λουάρη Σαμπιόλα