Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 15:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γεράκη Στεργιανής με θέμα:”ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Χειλά Κωνσταντίνο, Κεχρή Ευάγγελο και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γεράκη Στεργιανής