Την Πέμπτη 6 Απριλίου ¨και ώρα 14,30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γαλάνη Μαγδαληνής με θέμα: «Αξιολόγηση των συγχωνεύσεων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με έμφαση στην παραγωγικότητα της εργασίας: μια εμπειρική διερεύνηση από χρηματοοικονομική λογιστική θεώρηση», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Γιοβάνη Νικόλαο και Παντελίδη Παναγιώτη.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γαλάνη Μαγδαληνής