Την  Πέμπτη  6  Απριλίου  και  ώρα  15.15  θα  γίνει  παρουσίαση  της διπλωματικής  εργασίας  του  Σταμπούλογλου Ιωσήφ   με  θέμα:  “ΑΠΑΤΗ,  ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΛΚ)ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Δημητριάδη Σωτήριο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σταμπούλογλου Ιωσήφ