Τη Δευτέρα 22 Μαϊου και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραπασχάλη Χρυσούλας με θέμα: “Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.  Δρογαλά Γεώργιο, Γιοβάνη Νικόλαο και Παζάρσκη Μιχαήλ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτ. Δημητριάδης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καραπασχάλη Χρυσούλας