Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χατζητόλιου Πασχαλίας  με θέμα “Κ.Ε.Π.:ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ”, ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Κεχρή Ευάγγελο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χατζητόλιου Πασχαλίας