Την Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπαρμπουτίδου Αικατερίνης με θέμα: «Μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Καραβασίλη Ιωάννη και Δημητριάδη Σωτήριο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτ. Δημητριάδης

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μπαρμπουτίδου Αικατερίνης