Τη Δευτέρα 26.06.2017 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δεμερτζή Αναστασίας  με θέμα “Διερεύνηση συγχωνεύσεων και επιχειρηματικής επίδοσης τραπεζικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα”, ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη και Δρογαλά Γεώργιο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δεμερτζή Αναστασίας