Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψήφιων φοιτητών για το νέο κύκλο σπουδών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο κύκλο σπουδών