Την Πέμπτη 21.12.2017 και ώρα 17.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γούλα Ευάγγελου με θέμα: “Κοστολόγηση Βιομηχανίας Μαρμάρου“, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παντελίδη Παναγιώτη, Αθανάσαινα Αθανάσιο και Γιοβάνη Νικόλαο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Γούλα Ευάγγελου