Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεοχαρίδη Θεοχάρη, με θέμα: “Μελέτη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντινίαδη Χρήστο, Δημητριάδη Σωτήριο και Αθανάσαινα Αθανάσιο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Θεοχαρίδη Θεοχάρη