Την Πέμπτη 31 Μαΐου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ντάση Αβραάμ με θέμα: “ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IoT)”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσουρέλα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Πασχαλούδη Δημήτριο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Ντάση Αβραάμ