Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 13.0 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Κάππα Θωμά με θέμα: “Πλατφόρμες συλλογικής συνείδησης στη γεωργία και στην ασφάλεια τροφίμων”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βράνα Βασιλική, Μουζά-Λαζαρίδη Άννα -Μαρία, και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                                                                                                                              Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κάππα Θωμά