Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Πολυμενοπούλου Βασιλικής με θέμα: “Μελέτη του σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία των Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα -Μαρία, Βράνα Βασιλική και Δημητρίου Στυλιανό.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                                                                                                                              Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πολυμενοπούλου Βασιλικής