Την Πέμπτη 21.06.2018 και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αθανασίου Μαρίας με θέμα: “Μελέτη και εφαρμογή των ERP στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των Σερρών”. ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική και Φραγκίδη Γαρύφαλλο.

Ο  Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Αθανασίου Μαρίας