Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μάστορα Παρασκευής με θέμα: «Η συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών και η επίδραση τους στις οικονομικές επιδόσεις αυτών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και Παζάρσκη Μιχαήλ.

 O Διευθυντής του ΠΜΣ

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μάστορα Παρασκευής