Την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Λάμπρου Αργυρίου με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο, Γιοβάνη Νικόλαο και Φραγκίδη Γαρύφαλλο.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σωτήριος Δημητριάδης

Καθηγητής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Λάμπρου Αργυρίου