Σήμερα Τετάρτη 09.01.2019 η διδασκαλία του μαθήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» δεν θα διεξαχθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αναπλήρωση θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος στις 09.01.2019