Η αναπλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος «Λογιστική» της 10ης Ιανουαρίου 2019 που δεν πραγματοποιήθηκε, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και ώρα 16.30.

 

Από τη Γραμματεία

Αναπλήρωση μαθήματος «Λογιστική» στις 01.02.2019