Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας με θέμα:”Διερεύνηση των παραγόντων  που επηρεάζουν την απόφαση των εξωτερικών ελεγκτών να βασιστούν στο έργο του εσωτερικού ελέγχου“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο. Παζάρσκη Μιχαήλ  και Παντελίδη Παναγιώτη.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας