Την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πέννα Γεωργίου με θέμα: ” Ποσοτική μελέτη για θανατηφόρα και μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στις Ευρωπαϊκές χώρες και κατά πόσο επηρεάζουν κάποιους συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς παράγοντες”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής  που αποτελείται από τους κ.κ. Γιοβάνη Νικόλαο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Κωνσταντινίδη Χρήστο.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

                                                                                                                                                              Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πέννα Γεωργίου