Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: «Η ανάπτυξη σχέσεων με τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία στα Κέντρα Υγείας. Ή περίπτωση του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Γαρυφαλλιάς