Τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 12:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Πετρούλας με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος στην Πρόληψη και την Καταστολή της Απάτης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ και Κωνσταντινίδη Χρήστο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Πετρούλας