Οι εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2019-20 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
29-6-2020 30-6-2020 1-7-2020 2-7-2020 3-7-2020
Ηλεκτρονικές
Επιχειρήσεις
Αίθ: 767 862 148

Ελεγκτική
Αίθ: 617 892 249
Διοίκηση
Ανθρώπινων
Πόρων &
Οργανωσιακή
Συμπεριφορά
Αίθ: 617 892 249
6-7-2020 7-7-2020 8-7-2020 9-7-2020 10-7-2020
Τεχνολογίες
Βάσεων
Δεδομένων
Αίθ: 767 862 148

Διοικητική
Λογιστική
Αίθ: 617 892 249
Εφαροσμένη
Κοστολόγηση
Αίθ: 617 892 249
13-7-2020 14-7-2020 15-7-2020 16-7-2020 17-7-2020
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Αίθ: 617 892 249
  Διοίκηση Παραγωγής
&
Συστημάτων Παροχής
Υπηρεσιών
Αίθ: 617 892 249
  Διοίκηση Παραγωγής
&
Συστημάτων Παροχής
Υπηρεσιών
Αίθ: 617 892 249

Χρόνος Εξετάσεων: 17.00 – 18.30.

Ο ακριβής χρόνος σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και η διάρκεια της εξέτασης θα ανακοινωθεί από κάθε διδάσκοντα.

Πρόγραμμα εξεταστικής Εαρινού εξαμήνου 2019-20