Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ναυροζίδη Γεώργιου με θέμα: «Έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου ως μέσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εμπέδωσης του φορολογικού ηθικού», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση διπλωματικής Ναυροζίδη Γεώργιου