Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λεμονή Αθανασίας με θέμα: «Marketing και προώθηση αγροτικών φαρμάκων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Λεμονή Αθανασίας