Σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα γίνουν στις: 14 – 17 Ιουνίου και 4 – 7 Ιουλίου.

Ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών