Η εξέταση για το μάθημα “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/9 στις 6:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική αίθουσα zoom 93618447078

Εξέταση μαθήματος “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών”