Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.20   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Καιτοζή Ζωής  με θέμα: «Εξέταση της περίπτωσης των συγχωνεύσεων εταιρειών στον γεωργικό κλάδο» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Καιτόζη Ζωής