Την Πέμπτη  7/7/2022  και ώρα 18.00  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ρήγα Δημήτριου με θέμα: «Η λειτουργία του αλληλόχρεου λογαριασμού και βασικά ζητήματα: Μελέτης της “ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.”» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παντελίδη Παναγιώτη , Φραγκίδη Γαρύφαλλο  και  Παζάρσκη Μιχαήλ  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ρήγα Δημήτριου