Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 5.10  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μαικοπούλου Μαρίας με θέμα: «Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χτίσιμο επωνυμίας. Μια εμπειρική έρευνα.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Μουζά Άννα, και Καραγιώργο Αλκιβιάδη  . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155 .

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μαικοπούλου Μαρίας