Η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.00. Οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του αμφιθεάτρου μισή ώρα νωρίτερα για τα διαδικαστικά και να έχουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (όσοι διαθέτουν)προκειμένου να την καταθέσουν.

Related: bristol magistrates’ court listings august 2020, hawaiian ti plant frost damage, top 100 volleyball recruits 2023, , nyc museum school principal fired, torpedoes ww1 advantages and disadvantages, easy electives at illinois state university, can drinking tea change urine color, microsoft rewards quizzes, tom douglas salmon rub recipe, ohlone greenway crime, central coast road closures today, what happened at coffin rock, average joe tv show where are they now, can army rangers wear contacts,Related: philly godfather net worth, fearful avoidant deactivating, the ant and the grasshopper printable, what to write in a religious book gift, 1950’s brother sewing machine, is the horse from hidalgo still alive, police incident m57 today, what does it mean when your crystal bracelet breaks, city of refuge church website, louis paul heussaff, most common eye color in japan, what happens to golden child when scapegoat leaves, cremas para aumentar la sensibilidad del glande, what channel is fox sports west on frontier, where can i cash a draftkings check,Related: how does elisa change in the chrysanthemums, fatal car accident connecticut today, islamic dream interpretation pregnant friend, yeast infection blisters, how to write email for requesting something urgent, who did the voice of fred flintstone, moving in with mom after dad died, scratch and dent appliance warehouse, mobile homes for rent blount county, tn, albrights one stop weekly ad, sydney catholic schools fitness passport, did tracy tutor sell the $75 million dollar house, avengers fanfiction peter gym class scars, santa barbara county death notices, cordelia ending explained,Related: helfenbein funeral home obituaries, adoption uk profiles, esx drugs fivem locations, benefits of working at cbre, tforce freight driver jobs, sermon for first sunday of the month, best killer build dbd 2022, white, round pill 111 soma, alliant credit union address, androgynous female haircuts, transworld snowboarding good wood 2021, anne mulderry obituary, vicente carrillo leyva wife, why does angel food cake smell like vinegar, mariolino batroun menu,Related: qui est la compagne de axel kiener, leon isaac kennedy father iceberg slim, pastor of trinity baptist church, refurbished shimano reels, yankee announcers salaries, calgary transit peace officer jobs, wellstar covid testing schedule, aldi chip shop curry sauce, why was king uzziah struck with leprosy, how to relieve stomach pain from brussels sprouts, where can i find my gdol account number on w2, jerry jones family tree, booneville, ms police department arrests, iowa state football coaching staff salaries, alcalde de los olivos,Related: when will otc hearing aids be available, trisilicon tetraphosphide formula, catherine zalatoris track and field, is valley hills mall closing, how many beats should i send in a pack, why is la fitness rebranding to esporta, william perez obituary, boar’s head flavor profiles, sneak peek false boy results 2022, benjamin moore nightfall cabinets, tiffany richardson net worth, hall of horns lone star brewery, rafferty’s chicken fingers nutrition, is viking cruises in financial trouble, who makes producer’s pride feed,
Ορκωμοσία 26ης Ιανουαρίου 2023