Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 4.20 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Δημακίδης Δημήτρη με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση εταιρειών της κατασκευαστικής αγοράς στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη Παναγιώτη . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155

Related: villas on the green gallatin tn, bubba the love sponge, section 8 houses for rent in delaware county, pa, portage county, ohio obituaries, step falls scranton, is sadie robertson a pastor, project looking glass theory, theo niarchos art gallery, how many onions in a quart, clickhouse secondary index, body found at strathclyde park today, barbara jordan keynote speech ethos, pathos logos, waiting to miscarry can i drink alcohol, christina haack new house tennessee, wrnr tv10 martinsburg,Related: my evil eye bracelet fell off, samira diabi origine, battery disconnect safety kill switch, the tartar steppe audiobook, 3 thomas more square london, if a requested education record includes information about other children:, clown face paint for toddlers, what happened to chris martenson, john mcinerney wife, tulane fraternities ranking, per doctor’s orders abbreviation, how old is davion farris, liver, spleen, pancreas, and adrenal glands are unremarkable, anthony lewisohn godsick net worth, karmax milton jobs,Related: david jeremiah holy land tour 2022, volunteer archaeology digs 2022, revolving door puns, carl lewis brothers and sisters, deridder, la breaking news, johnny whitaker as scotty baldwin, esterification of benzoic acid mechanism, lynwood california shooting, hero vibration level, craigslist house cleaning jobs, chris koch new era net worth, huddersfield police news, espn progress bar won’t go away, kibana query language escape characters, sequoyah high school prom,Related: ecobee plastic film, meramec river temperature, lecom admissions email, growing floret on magnolia network, chester county police scanner frequencies, income percentile calculator by city, kevin flanagan obituary, eric church highway to home recliner manual, marcus watson death sioux falls, sd, peter menjou, view south hams planning applications, compatibilidad escorpio libra amor, remove brackets from array python, can antibiotics make your stool darker, promedica dermatology toledo,Related: how much did geha pay for naming rights, kansas city, missouri indictment list, fujifilm careers greenwood, sc, military branches ranked from hardest to easiest, pandas split string and get first element, spencer petras high school records, chuck connors funeral, educating essex where are they now 2018, annulation du mariage code civil, is leon grill halal, tic tac toe combinatorics, the other guys script, columbus, ga most wanted 2020, ben francis house cotswolds, legends global merchandise,Related: michelin star restaurants honolulu, wcyb meteorologist leaving, nelson partners student housing, signs hestia is reaching out to you, stacey abrams weight and height, loyal nine cocktails nutrition facts, tuscaloosa news crime, fj45 for sale bc, american deli garlic parmesan wings recipe, melaleuca styphelioides fact sheet, how to draw a crescent moon with a compass, the mystic maze puzzle explained, loudon nh police log 2020, who has andalusian bull in stock 2021, champion middle school basketball schedule,Related: au pair jobs summer 2022, chicago bliss women’s football roster, east fishkill town attorney, are cold air intakes legal in massachusetts, what is a herald of hell in the bible, brisco brothers body shop, total life changes vs herbalife, where is terrie guillory now, how do i change my birthdate on spirit airlines, pedestrian killed in newport beach, elisabeth fritzl now photo 2020, london road community hospital derby blood tests, how many silverado ss were made, north texas select baseball teams looking for players, shane gillis sister cancer,
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Δημακίδη Δημήτρη