Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 4.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυνηγοπούλου, Στυλιανής με θέμα: «Ανάλυση της σχέσης του εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και whistle-blowing για πρόληψη της απάτης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη Παναγιώτη . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155

Related: private hockey skating lessons mn, holly lauritzen net worth, anderson county deaths, springfield police dispatch log, barbara snyder miracle, my dear killer, misprinted $2 dollar bill worth, bisexualidad en la carta natal, shooting in gainesville florida today, latrobe regional hospital address, beckwith funeral home, 4 oraciones poderosas para el amor, offshore vessel charter rates, aston villa captains list, small back house for rent in san bernardino,Related: blair e batson gift shop, sample letter borrowing money from a friend, braver angels criticism, mri resident connect login, cool 6 letter words for license plates, illinois township road commissioners salary, should i cover poison ivy when sleeping, northeast region major highways, salem grand villa vs wildwood grand lodge, malibu jacks ashland ky menu, seattle youth baseball, montmorency cherry tree pollination, grace thomas dancer, every moment holy marriage, referendum progressive era,Related: mark geragos hourly rate, significado de las doce piedras de las tribus de israel, list of aave words carrd, when will turbotax 2023 be available, auggie dog for sale, playwright mock request, compra y venta de refrigeradores usados en guatemala, townes view positioning, johnson family vacation filming locations, how to reset lg portable air conditioner, alex waddington alistair brownlee, close reader grade 7 big things come in small packages, turners police auction, stanley burrell marcy projects brooklyn, knwa anchor leaves,Related: granite fireplace surround near spandau, berlin, instrument used to measure depth of water, sionyx aurora thermal, high jewelry definition, threshold coiled basket, section 8 houses for rent in harlingen, tx, presidential suite augusta ga, pioneer high school orchestra, , sodium hydrosulfite sigma, mielle rosemary mint shampoo and conditioner, wow remote control programming, north face inferno gloves, grass valley property management, columbia new discovery vest,
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Κυνηγοπούλου Στυλιανής