Την Πέμπτη 6/4/2023 και ώρα 15.00θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αντωνοπούλου Μαρίνας Ελένης με θέμα: O βαθμός ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Καραβασίλη Ιωάννη, Βράνα Βασιλική και Φραγκίδη Γαρύφαλλο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Αντωνοπούλου Μαρίνας Ελένης