Την Παρασκευή 29/9/2023 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Θεμελίδου Αριάδνης με θέμα: “Τηλεκπαίδευση: η δίχρονη εμπειρία των εκπαιδευτικών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Πασχαλούδη Δημήτριο και Τσουρέλα Μαρία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική αίθουσα 93618447078.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Θεμελίδου Αριάδνης