Αθανασίου Δημήτριος

Προϊστάμενος Λογιστηρίου Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών

E-mail

Θεματικές ενότητες : Μηχανογραφήσεις Επιχειρήσεων και Λογιστηρίων

Γεωργιάδης Πάτροκλος
Γεωργιάδης Πάτροκλος

Καθηγητής τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310 996046 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Σχεδιασμός συστημάτων, Οικονομική σκοπιμότητα, Προγραμματισμός και έλεγχος Παραγωγής

Δασίλας Απόστολος
Δασίλας Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2310 891848 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Χρηματοοικονομική, Τραπεζικά

Δημητρίου Στυλιανός

Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

23210 49279 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διαδικτυακές Εφαρμογές

Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος
Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

23210 49406 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Πληροφοριακά Συστήματα

Καραβασίλης Ιωάννης
Καραβασίλης Ιωάννης

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Σερρών, π. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Καραγιώργος Αλκιβιάδης
Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Θεματικές ενότητες : Λογιστική, Κοστολόγηση, Ελεγκτική

Καρακίτσιου Αθανασία

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

23210 49223 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βελτιστοποίηση

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310 996467 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Στατιστική, Οικονομετρία

Κύδρος Δημήτριος
Κύδρος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

23210 49268 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Πληροφοριακά Συστήματα

Κωνσταντινίδης Χρήστος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Θεματικές ενότητες : Οικονομία, Γεωπονία

Μιχιώτης Αθανάσιος
Μιχιώτης Αθανάσιος

Καθηγητής σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

697 2008452 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Προγραμματισμός και λειτουργία παραγωγικών συστημάτων

Μπεκιάρης Μιχαήλ
Μπεκιάρης Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Λογιστική, Εσωτερικός έλεγχος, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική

Παζάρσκης Μιχαήλ
Παζάρσκης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Θεματικές ενότητες : Χρηματοοικονομική Λογιστική, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Παπαχρήστου Γεώργιος
Παπαχρήστου Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2310 996437 || E-mail || Website

Θεματικές ενότητες : Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ελληνική Κεφαλαιαγορά, Μαθηματική Οικονομική

Ταργουτζίδης Αντώνιος

Δρ. Οικονομικών, Ελεύθερος Επαγγελματίας

E-mail

Θεματικές ενότητες : Ανθρώπινοι Πόροι, Υγεία και Ασφάλεια

Τσουρέλα Μαρία
Τσουρέλα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Θεματικές ενότητες : Μάρκετινγκ, e-Marketing

Φωλίνας Δημήτριος
Φωλίνας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

23510 20940 || E-mail

Θεματικές ενότητες : Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, e-Logistics, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα