Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 παρατείνεται έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μωυσιάδη Λάζαρου

Την Πέμπτη  7/7/2022  και ώρα 18.20  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μωυσιάδη Λάζαρου με θέμα: «Νέες τάσεις στην τηλεργασία: Η τηλεργασία και η αυτοματοποίηση της εργασίας στην εποχή του Covid-19 » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ρήγα Δημήτριου

Την Πέμπτη  7/7/2022  και ώρα 18.00  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ρήγα Δημήτριου με θέμα: «Η λειτουργία του αλληλόχρεου λογαριασμού και βασικά ζητήματα: Μελέτης της “ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.”» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αλευρά Κωνσταντίνου

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 16.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αλευρά Κωνσταντίνου   με θέμα: «Διερεύνηση της εξ΄αποστάσεως συνέντευξης σε περίοδο covid. H άποψη των υποψήφιων σε αναζήτηση εργασίας» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση της διπλωματικής Αχιλλεύς Κωνσταντίνος

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 16.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αχιλλεύς Κωνσταντίνου     με θέμα: «Οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής από την χρήση βιοαερίου. Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας ΄Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.΄»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πουλτουρζίδη Γεώργιου

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 15.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πουλτουρζίδη Γεώργιου    με θέμα: «Ανάλυση συγχωνεύσεων και μέτρηση της λογιστικής επίδοσης εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους, Παζάρσκης Μιχαήλ  

Παρουσίαση της διπλωματικής Σαββαΐδου Χριστίνας

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 15.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββαΐδου Χριστίνας   με θέμα: «Απόψεις των Επαγγελματιών Υγείας, που απασχολούνται σε εμβολιαστικά κέντρα, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους στο πλαίσιο της προάσπισης της

Παρουσιαση Διπλωματικής Φιλιππίδου Χριστίνας

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 14.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Φιλλιπίδου Χριστίνας   με θέμα: «Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο της πανδημίας Covid- 19» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους,

Παρουσίαση Διπλωματικής Σαλμά Σωτήριου

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 14.00 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σαλμά Σωτήριου με θέμα: «Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους