Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Θεμελίδου Αριάδνης

Την Παρασκευή 29/9/2023 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Θεμελίδου Αριάδνης με θέμα: “Τηλεκπαίδευση: η δίχρονη εμπειρία των εκπαιδευτικών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Πασχαλούδη Δημήτριο και Τσουρέλα Μαρία. Η

Ολοκλήρωση Πρώτης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2023-24

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης για όσους υποψήφιους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το

Υποψήφιοι σε πληγήσα από τον Daniel περιοχή

Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που κατοικούν σε περιοχή που έχει πληγεί από την πρόσφατη κακοκαιρία Daniel, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mba_serres@ihu.gr και να τα αποστείλουν ταχυδρομικά μόλις αυτό είναι εφικτό. Για περισσότερες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2023 – 24 που κατατέθηκαν αίτηση έως τις 7/9/2023

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης για όσους υποψήφιους εκδήλωσαν ενδιαφέρον έως τις 7/9/2023 για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καβακλή Βασιλικής

Την Τρίτη 18/07/2023 και ώρα 18.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καβακλή Βασιλικής με θέμα: «Ο γραμμικός προγραμματισμός ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στο εσωτερικό μιας εταιρίας », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δημητριάδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Γκουγκούδη -Παπαϊωάννου Χριστίνας

Την Τρίτη  11/07/2023 και ώρα 18.00 μ.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Γκουγκούδη -Παπαϊωάννου  Χριστίνας με θέμα: «Ο Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και οι κυριότερες διαφοροποιήσεις με τον προισχύσαντα ΚΝ 2190/1920»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Μπουταχίδη Παναγιώτη

Την Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 17.20 μ.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπουταχίδη Παναγιώτη με θέμα: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής χρήσης μεθόδων πρόβλεψης με τη γλώσσα προγραμματισμού Python»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Κεχρή Ευάγγελο,

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Τσιάλου Κων/νου

Την Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 17.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Τσιάλου Κων/νου με θέμα: «Οικονομική σκοπιμότητα αυτόνομου υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μη συνδεδεμένο νησί: Μελέτη περίπτωσης της νήσου Καστελλόριζου »,  ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 18.00    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου  με θέμα: «Η αποτελεσματική εκπαίδευση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Σερρών  » ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μιχάλη Σουλτάνας

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 17.50 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχάλη Σουλτάνας  με θέμα: «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής Δικτύωσης και η άποψη των πελατών πάνω σε αυτό.» ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από