Αιτήσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης ακαδ. έτους 2021-2022

Όσοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, μέχρι την  Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στη γραμματεία του τμήματος (στη διεύθυνση:ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών Γραμματεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  Τέρμα

Έναρξη εκπαιδευτικής διαδικασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με την 2.1/ 16878/8-10-2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 θα ξεκινήσουν στις 18 Οκτωβρίου 2021.

Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Ενεργοποίηση του λογαριασμού:  Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που έχει εγγραφεί ΠΜΣ στη Διοίκση Επιχειρήσεων πρέπει να ενεργοποιήσει τον ακαδημαϊκό του λογαρισμό μέσω της Ιστοσελίδας δημιουργίας ακαδημαϊκών κωδικών:

Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών 9/10/2021

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την ενημέρωση των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) μέσω της πλατφόρμας zoom στην ψηφιακή αίθουσα 936 184 470 78

Παρουσίαση Διπλωματικής Καδή Αλέξανδρου

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καδή Αλέξανδρου με θέμα: «Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή της στην καταναλωτική συμπεριφορά » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση Διπλωματικής Κρέτση Μιχαέλας

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κρέτση Μιχαέλας με θέμα: «Ποιότητα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Ανάλυση περίπτωσης του ιστoτόπου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης e-Άδειες » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα

Παρουσίαση Διπλωματικής Ξανθή Παναγιώτας

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ξανθή Παναγιώτας με θέμα: «Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η συμβολή της στη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Αγγελόπουλου Νικόλαου

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:40 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αγγελόπουλου Νικόλαου με θέμα: «Η επίδραση του Covid 19 στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στη συμπεριφορά του καταναλωτή » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Εξέταση μαθήματος “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών”

Η εξέταση για το μάθημα “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/9 στις 6:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική αίθουσα zoom 93618447078

Ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα γίνουν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2021