Ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα γίνουν στις: 14 – 17 Ιουνίου και 4 – 7 Ιουλίου.

Παρουσίαση Διπλωματικής Μάρκου Παναγιώτας

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μάρκου Παναγιώτας με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση των αγροτικών συνεταιρισμών Νομού Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Παντελίδη Παναγιώτη, Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία . Η

Παρουσίαση Διπλωματικής Συλλαιδόπουλου Παύλου

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Συλλαιδόπουλου Παύλου  με θέμα: «Συγκριτική Μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων την περίοδο 2008-2018 με τη χρήση αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Λεμονή Αθανασίας

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λεμονή Αθανασίας με θέμα: «Marketing και προώθηση αγροτικών φαρμάκων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα

Παραλαβή των εγγράφων της ορκωμοσίας της 5ης Μαρτίου 2021

Η παραλαβή των εγγράφων της ορκωμοσίας της 5ης Μαρτίου 2021 γίνεται με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνετε ότι επέχει τη θέση της υπογραφής στο πρωτόκολλο καθομολόγησης και την στέλνετε  στη Γραμματεία μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Ταυτόχρονα ο υπάλληλος της courier

Πρόσκληση Αποφοίτων στην Ορκωμοσία της 5/3/2021

Οι φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου καλούνται να παραβρεθούν στην ορκομωσία της 5ης Μαρτίου 2021 επειδή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους. 149 259 276 294 217 260 277 295 229 261 278 296

Αιτήσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης έτος 2020-21

Όσοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,ταχυδρομικά  μέχρι την  Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στη γραμματεία του τμήματος (στη διεύθυνση:ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών Γραμματεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  Τέρμα Μαγνησίας

Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Ενεργοποίηση του λογαριασμού:  θα κάνετε του μέσω του Ιστοσελίδα δημιουργίας ακαδημαϊκών κωδικών: https://uregister.cm.ihu.gr/ Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας και ανάκτησης κωδικών http://www.teicm.gr/userfiles/files/uregister_for_students.pdf  Δήλωση μαθημάτων Το όνομα χρήστη

Έναρξη μαθημάτων ακαδ. έτους 2020 – 2021

Τα μαθήματα του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ξεκιούν την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 936 184 470 78 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: Ημέρα Ώρα Μάθημα Δευτέρα 16.00 –