Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ευτυχίας Σακόλη

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ευτυχίας Σακόλη με θέμα: «Ελληνικοί λογοτεχνικοί διαδικτυακοί τόποι: Καταγραφή, γραφική απεικόνιση ως δικτύωμα και μελέτη με ανάλυση κοινωνικών δικτύων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Πετρούλας

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 12:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Πετρούλας με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος στην Πρόληψη και την Καταστολή της Απάτης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παππά Ελένης

Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παππά Ελένης με θέμα: «Ανάλυση και πρόβλεψη παραποίησης λογιστικών καταστάσεων εταιρειών στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Φραγκίδη Γαρύφαλλο

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου

Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου με θέμα: «Development and Application of a State of the Art Business Plan Model for Online Business», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ζαραφίδου Σουλτάνας

Την Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ζαραφίδου Σουλτάνας με θέμα: «Τα εναλλακτικά δίκτυα και ο ρόλος τους στη λειτουργία των τραπεζών. Μελέτη περίπτωσης Τράπεζα Πειραιώς.», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Τσολάκη Αναστασίας

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσολάκη Αναστασίας με θέμα: «Μελέτη της αποδοτικότητας μιας πολυεθνικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης. Η περίπτωση της εταιρείας BERSHKA AE», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπου-Παναγιώτη

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπου-Παναγιώτη με θέμα: «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ενηλίκων – Η περίπτωση των εκπαιδευτών στο Ν. Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Γαλάνη Στέργιου

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γαλάνη Στέργιου με θέμα: «Ο εσωτερικός έλεγχος στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης: Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Παπαευαγγέλου Νικολάου

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαευαγγέλου Νικολάου με θέμα: «Σχεδιασμός & ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων μικρών παραγωγικών μονάδων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημητρίου Στυλιανό,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Γαρυφαλλιάς

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 15:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: «Η ανάπτυξη σχέσεων με τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία στα Κέντρα Υγείας. Ή περίπτωση του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης», ενώπιον