Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Πάλτσιου Ιωάννη

Την Τρίτη 28/7/2020 και ώρα 11.00 πμ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πάλτσιου Ιωάννη με θέμα: «Διαχείριση Κινδύνου – Ο Ρόλος της Ελεγκτικής στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κούκου Ευάγγελου

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 18.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κούκου Ευάγγελου με θέμα: «Τα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Θεοδοσίου Γεώργιου

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεοδοσίου  Γεώργιου με θέμα: «Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας επένδυσης ανέγερσης νέου διώροφου βρεφονηπιακού σταθμού με τμήμα υπογείου στο Πανόραμα Παλαιόχωρας του Δήμου Καντάνου Σελίνου Νομού Χανίων»,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αικατερίνης Ταράση

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αικατερίνης Ταράση  με θέμα: «Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στη γαλακτοβιομηχανία», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Αχιλλέα Σταμούλη

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αχιλλέα Σταμούλη με θέμα: «Διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ), η συμβολή τους στο Επιχειρηματικό περιβάλλον», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο, Πασχαλούδη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γκατζιού Μαρίας

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μαρίας Γκατζιού με θέμα: «Η έννοια της επέκτασής ως παράγοντας Ανάπτυξης μιας εταιρίας στο κλάδο των ναυτιλιακών. Μελέτη περίπτωσης Euroseas LTD », ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ευτυχίας Σακόλη

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ευτυχίας Σακόλη με θέμα: «Ελληνικοί λογοτεχνικοί διαδικτυακοί τόποι: Καταγραφή, γραφική απεικόνιση ως δικτύωμα και μελέτη με ανάλυση κοινωνικών δικτύων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Πετρούλας

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 12:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαδοπούλου Πετρούλας με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος στην Πρόληψη και την Καταστολή της Απάτης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παππά Ελένης

Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παππά Ελένης με θέμα: «Ανάλυση και πρόβλεψη παραποίησης λογιστικών καταστάσεων εταιρειών στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Παζάρσκη Μιχαήλ, Φραγκίδη Γαρύφαλλο

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου

Την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αρτζανίδη Γεωργίου με θέμα: «Development and Application of a State of the Art Business Plan Model for Online Business», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από