Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ρήγα Δημήτριου

Την Πέμπτη  7/7/2022  και ώρα 18.00  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ρήγα Δημήτριου με θέμα: «Η λειτουργία του αλληλόχρεου λογαριασμού και βασικά ζητήματα: Μελέτης της “ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.”» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αλευρά Κωνσταντίνου

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 16.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αλευρά Κωνσταντίνου   με θέμα: «Διερεύνηση της εξ΄αποστάσεως συνέντευξης σε περίοδο covid. H άποψη των υποψήφιων σε αναζήτηση εργασίας» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση της διπλωματικής Αχιλλεύς Κωνσταντίνος

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 16.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αχιλλεύς Κωνσταντίνου     με θέμα: «Οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής από την χρήση βιοαερίου. Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας ΄Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.΄»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πουλτουρζίδη Γεώργιου

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 15.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πουλτουρζίδη Γεώργιου    με θέμα: «Ανάλυση συγχωνεύσεων και μέτρηση της λογιστικής επίδοσης εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους, Παζάρσκης Μιχαήλ  

Παρουσίαση της διπλωματικής Σαββαΐδου Χριστίνας

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 15.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββαΐδου Χριστίνας   με θέμα: «Απόψεις των Επαγγελματιών Υγείας, που απασχολούνται σε εμβολιαστικά κέντρα, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους στο πλαίσιο της προάσπισης της

Παρουσιαση Διπλωματικής Φιλιππίδου Χριστίνας

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 14.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Φιλλιπίδου Χριστίνας   με θέμα: «Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο της πανδημίας Covid- 19» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους,

Παρουσίαση Διπλωματικής Σαλμά Σωτήριου

Την Παρασκευή 24/6/2022  και ώρα 14.00 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σαλμά Σωτήριου με θέμα: «Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι οι επόμενες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν την προτελευταία βδομάδα του Ιουνίου  20-24 Ιουνίου

Παρουσίαση Διπλωματικής Μποστανίδη Περικλή

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 15.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μποστανίδη Περικλή  με θέμα: «Παράγοντες παρακίνησης στον εργασιακό χώρο. Μελέτη περίπτωσης της Fibran.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα- Μαρία , Κεχρή

Παρουσιαση Διπλωματικής Χατζηπανταζή Βασιλικής

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 14.30   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της   Χατζηπανταζή Βασιλική με θέμα: «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση και Λειτουργία Προβατοτροφικής Μονάδος στο Νομό Σερρών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δημητριάδη Σωτήριο,