Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Σέρβια Χρυσάνθης

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου και ώρα 13:00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σέρβια Χρυσάνθης με θέμα: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΙΚΡΙ ΑΕ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πασχαλούδη Δημήτριο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Αναγνωστόπουλου Βασιλείου

Την Πέμπτη 27/6/2019 και ώρα 14.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αναγνωστόπουλου Βασιλείου με θέμα: «Η σύγχρονη ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) και η ανάπτυξη της – (E-Banking: Μελέτη των απόψεων των εργαζομένων στις Ελληνικές Τράπεζες για την αποτελεσματικότητα του)»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Καρυπίδη Ραφαήλ

Την Πέμπτη 27/6/2019 και ώρα 14.00  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καρυπίδη Ραφαήλ με θέμα: «απόφασης δημιουργίας αποθηκευτικού χώρου σε επιχείρηση γεωργικών εφοδίων, με δεδομένη την προσφορά εκπτώσεων τύπου all-units’», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Βασιλικού Βασιλείου

Την Πέμπτη 13/6/2019 και ώρα 13.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Βασιλικού Βασιλείου με θέμα: «Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΥΖΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ <<ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ>> ΚΑΙ <<ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ  ΤΥΡΟΛΕΖΑ>>», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Βλαχοπούλου Ευθυμίας

Την Πέμπτη 13/6/2019 και ώρα 13.30  θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βλαχοπούλου Ευθυμίας με θέμα: «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην έκδοση οικοδομικών αδειών στο Δήμο Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αθανάσαινα Αθανάσιο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δέμονα Ιωάννας

Την Πέμπτη  30 Μαΐου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δέμονα Ιωάννας με θέμα: ¨Ο ρόλος της παρακίνησης και της εργασιακής ικανοποίησης στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα – Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πέννα Γεωργίου

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πέννα Γεωργίου με θέμα: » Ποσοτική μελέτη για θανατηφόρα και μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στις Ευρωπαϊκές χώρες και κατά πόσο επηρεάζουν κάποιους συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς παράγοντες», ενώπιον

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κούλικα Αθανάσιου

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του ΚΟΥΛΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με θέμα:»Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου στον Έλεγχο Απάτης«,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο. Παζάρσκη Μιχαήλ  και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας με θέμα:»Διερεύνηση των παραγόντων  που επηρεάζουν την απόφαση των εξωτερικών ελεγκτών να βασιστούν στο έργο του εσωτερικού ελέγχου«,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Σγουρομάλλη Χρήστου

Την Πέμπτη 07 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σγουρομάλλη Χρήστου με θέμα: «Οι επιδράσεις της συνταξιοδότησης στους στρατιωτικούς«,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή