Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα

Τη Δευτέρα 04 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα με θέμα:»Η λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από συγχωνεύσεις ανά βιομηχανικό κλάδο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης«,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας με θέμα:  «» ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFFSHORE»‘», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ,και Παντελίδη

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ελεκίδου Φωτεινής

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 15.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ελεκίδου Φωτεινής  με θέμα: «Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζικών ιδρυμάτων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρίας

Tη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουμαρά Μαρία με θέμα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Ελένης

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραμάνη Eλένης με θέμα: «Υπολογισμός Αξίας σε κίνδυνο (VaR) – Εκτίμηση κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο τράπεζας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ. Κωνσταντινίδη Χρήστο,

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας

Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και ώρα 12.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυριαζοπούλου Ζηνοβίας με θέμα: «Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης κατασκευής και λειτουργίας ενός κολυμβητηρίου στο Δήμο Ηράκλειας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται  από τους κ.κ.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας

Την Πέμπτη  28 Ιουνίου και ώρα 16.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πλακαντάρα Σοφίας με θέμα: «Προσδιορισμός Ποιοτικών Παραμέτρων θερμομονωτικού υλικού σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13162:2013 και σύγκρισή του με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013. Στατιστική

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Ντισλή Ευαγγελίας

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 15.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ντισλή Ευαγγελίας με θέμα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων 4 εταιρειών  του κλάδου Συμπληρώματα Διατροφής  για το χρονικό διάστημα 2005-2013 με τη χρήση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας», ενώπιον

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Κοτρίδου Ελένης

Την Τετάρτη 27.06.2018 και ώρα 13.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κοτρίδου Ελένης με θέμα: «Ικανοποίηση των υπαλλήλων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μελέτη περίπτωσης οι υπάλληλοι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.», ενώπιον

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Λάμπρου Αργυρίου

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 12.00 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Λάμπρου Αργυρίου με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ», ενώπιον  της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από