Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο του ΠΜΣ, στο ισόγειο του κτιρίου των εργαστηρίων της ΣΔΟ, σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό
Ημέρα Ώρα Τίτλος Μαθήματος
Δευτέρα 16:00 – 18:15 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (104)
18:30 – 20:45 Διοικητική Οικονομική (101)
Τετάρτη 17:00 – 19:15 Λογιστική (105)
Πέμπτη 16:00 – 18:15 Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (102)
18:30 – 20:45 Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (103)

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Ημέρα Ώρα Τίτλος Μαθήματος
Κατεύθυνση :
Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση :
Κοστολόγηση και Ελεγκτική
Δευτέρα 16:00 – 18:15 Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων (211) Διοικητική Λογιστική (221)
18:30 – 20:45 Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις (213)
Τετάρτη 16:00 – 18:15 Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (223)
18:30 – 20:45 Τεχνολογίες Διαδικτύου (212) Ελεγκτική (222)
Πέμπτη 16:00 – 18:15 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (202)
18:30 – 20:45 Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (201)