Εξετάσεις Α΄ εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
30-01-2023 31-01-2023 1-02-2023 2-02-2022 3-02-2022
    Λογιστική    
    17:00-20:00    
 
6-02-2023 7-02-2023 8-02-2023 9-02-2023 10-02-2023
Διοικητική Οικονομική     Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων  
17:00-20:00     17:00-20:00  
 
13-02-2023 14-02-2023 15-02-2023 16-02-2023 17-02-2023
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης     Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων  
17:00-20:00     17:00-20:00