Εξετάσεις Α΄ εξαμήνου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
8-02-2021 9-02-2021 10-02-2021 11-02-2021 12-02-2021
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης     Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων  
17:00-20:00 17:00-20:00
15-02-2021 16-02-2021 17-02-2021 18-02-2021 19-02-2021
Λογιστική   Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων  
17:00-20:00 17:00-20:00
22-02-2021 23-02-2021 24-02-2021 25-02-2021 26-02-2021
Διοικητική Οικονομική Διοικητική Οικονομική
17:00-20:00 17:00-20:00

 

Εξετάσεις Β΄ εξαμήνου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
21-06-2021 22-06-2021 23-06-2021 24-06-2021 25-06-2021
   Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση
 
17:00-20:00
29-06-2021 29-06-2021 30-06-2021 01-07-2021 02-07-2021

Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική

  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 
17:00-20:00 17:00-20:00
05-07-2021 06-07-2021 07-07-2021 08-07-2021 09-07-2021

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Ελεγκτική

Τεχνολογίες Διαδικτύου Διοίκηση Παραγωγής
17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00

 

 

 

Επαναληπτικές Σεπτεμβρίου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-09-2019 10-09-2019 11-09-2019 12-09-2019 13-09-2019
Ελεγκτική

Λογιστική
Διοικητική Λογιστική
17:00-19:00 17:00-19:00
16-09-2019 17-09-2019 18-09-2019 19-09-2019 20-09-2019
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων

Διοικητική Οικονομική
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
17:00-19:00 17:00-19:00

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17-06-2019 18-06-2019 19-06-2019 20-06-2019 21-06-2019
Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Τεχνολογίες Διαδικτύου Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30
24-06-2019 25-06-2019 26-06-2019 27-06-2019 28-06-2019
Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Ελεγκτική
Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
17:00-19:30 17:00-19:30 17:00-19:30