Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιεί κάθε ακαδημαϊκό έτος αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, που προκύπτουν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο(η), που έχει τις κατά το νόμο τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, να αποστείλει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, στη γραμματεία του Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση : ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες) ή με e-mail, υπόψη του Διευθυντή του ΠΜΣ, υποβάλλοντας συνημμένα τα απαραίτητα, σύμφωνα με την πρόσκληση, δικαιολογητικά.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf με τη σχετική πρόσκληση.
Από εδώ μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.